กรุณาเลือกกระบอกเซียมซีคุณธรรมที่คุณต้องการ

เซียมซีคุณธรรม ถ้อยคำแห่งความดีที่ถูกเรียงร้อยเป็นบทกลอนอันไพเราะจะช่วยเปิดเผยคุณค่าของแต่ละคน
เพียงเขย่าติ้วไม้ในกระบอกไม้ไผ่หลายสีสันด้วยจิตใจที่สงบ

เซียมซีคุณธรรม เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการปลูกดอกไม้คุณธรรม จัดโดยบ้านพินทุ ศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกแห่งความดีที่มีอยู่ภายในแต่ละคนและทุกๆ คนให้ตื่นขึ้นมา


กระบอกเซียมซี สีฟ้า

กระบอกเซียมซี สีฟ้า

 

คลิก! เลือกกระบอกสีฟ้า

กระบอกเซียมซี สีเขียว

กระบอกเซียมซี สีเขียว

 

คลิก! เลือกกระบอกสีเขียว

กระบอกเซียมซี สีส้ม

กระบอกเซียมซี สีส้ม

 

คลิก! เลือกกระบอกสีส้ม

กระบอกเซียมซี สีชมพู

กระบอกเซียมซี สีชมพู

 

คลิก! เลือกกระบอกสีชมพู

กระบอกเซียมซี สีเหลือง

กระบอกเซียมซี สีเหลือง

 

คลิก! เลือกกระบอกสีเหลือง